cennik

CENNIK USŁUG ZWIĄZANYCH Z PODATKOWĄ KSIĘGĄ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW LUB RYCZAŁTEM EWIDENCJONOWANYM

I. Zakres podstawowy:

Cena usług w zakresie podstawowym: od 200,00 zł do 1.000,00 zł
Cena ustalana jest na podstawie ilości dokumentów i rodzaju działalności.
Cena podlega negocjacji.

II. Usługi dodatkowe

1. Prowadzenie ewidencji środków trwałych: 15% miesięcznej stawki podstawowej
 • obliczanie amortyzacji
 • prowadzenie księgi inwentarzowej
2. Obsługa kadrowo-płacowo-ubezpieczeniowa
 • obsługa płacowa pracownika i zleceniobiorcy 12zł/osoba
 • obsługa ubezpieczeniowa pracownika i zleceniobiorcy 12zł/osoba
powyżej 5-ciu pracowników - rabat 5%
powyżej 10-ciu pracowników - rabat 10%
powyżej 20-tu pracowników - rabat 20%
możliwość negocjowania ryczałtu
 • obsługa ZUS właścicieli - 15zł/osoba
 • PIT rozliczeniowy roczny pracownika - 15zł/osoba
 • PIT rozliczeniowy roczny z umowy zlecenia lub o dzieło - 15zł/osoba

CENNIK USŁUG ZWIĄZANYCH Z PEŁNĄ KSIĘGOWOŚCIĄ

I. Zakres podstawowy:

 • opracowanie zakładowego planu kont (ewentualnie - wg potrzeb)
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzenie deklaracji CIT
 • sporządzenie deklaracji VAT
 • ew. sporządzanie deklaracji PIT4 lub/i PIT8A
 • reprezentowanie przez Doradcę Podatkowego przed urzędem Skarbowym
Cena usług w zakresie podstawowym: od 700,00 zł do 3.000,00 zł
Cena ustalana jest na podstawie ilości dokumentów i rodzaju działalności.
Cena podlega negocjacji.

II. Usługi dodatkowe

 1. Sprawozdawczość finansowa
  • sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat
   • rocznego: 100% miesięcznej stawki podatkowej
   • półrocznego: 50% miesięcznej stawki podatkowej
   • kwartalnego: 25% miesięcznej stawki podatkowej
   • miesięcznego: 10% miesięcznej stawki podatkowej
  • sporządzanie sprawozdania do GUS: 10% miesięcznej stawki podatkowej
 2. Obsługa kadrowo-płacowo-ubezpieczeniowa
  • obsługa płacowa pracownika i zleceniobiorcy 12zł/osoba
  • obsługa ubezpieczeniowa pracownika i zleceniobiorcy 12zł/osoba
  powyżej 5-ciu pracowników - rabat 5%
  powyżej 10-ciu pracowników - rabat 10%
  powyżej 20-tu pracowników - rabat 20%
  możliwość negocjowania ryczałtu
  • PIT rozliczeniowy roczny pracownika - 15zł/osoba
  • PIT rozliczeniowy roczny z umowy zlecenia lub o dzieło - 15zł/osoba

CENY PODANO W WARTOŚCIACH NETTO

Projekt: SN-DESIGN, Wykonanie: Andrzej Stencel