oferta

Oferujemy

Pełną lub modułową obsługę działalności gospodarczej:

w zakresie:

Reprezentację podatników-klientów przed urzędami skarbowymi we wszystkich prawach - także podpisywanie sporządzonych deklaracji podatkowych oraz przed ZUS i PiP.

Prowadzenie dla klientów i w ich imieniu:

Sporządzanie i składanie:

Doradztwo podatkowe - w tym zaskarżenie decyzji podatkowych i reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Załatwianie wszelkich spraw wynikłych z prowadzonych spraw - także uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS.

Pomoc w zakładaniu i rejestracji firm - także spółek handlowych: spółki z o.o., spółki jawne, komandytowe i inne.

Zakres usług i ceny ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb klienta i zakresu zlecenia

Projekt: SN-DESIGN, Wykonanie: Andrzej Stencel